Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avtal för e-publicering

 

De studenter som godkänner att uppsatsen läggs ut på nätet/e-publiceras fyller i nedanstående formulär.

Uppsatsen/examensarbetet e-publiceras på GUPEA efter det att den godkända slutversionen har lämnats in, samt att formuläret för publiceringsgodkännande har kommit till institutionen. Publiceringen på GUPEA sker löpande under terminerna, men i perioder med hög arbetsbelastning kan handläggningstiden bli väsentligt förlängd.

§1. Avtal om elektronisk publicering
Författaren ger Göteborgs universitet rätt att, med nedan angivna begränsningar, publicera Författarens arbete, nedan kallat Verket, i elektronisk form (på Göteborgs universitets hemsida på Internet eller andra elektroniska publiceringsfora). Rätt att publicera innebär rätt att göra verket tillgängligt för exemplarframställning och att på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Göteborgs universitet äger rätt att förlägga publiceringen till annan hemsida eller liknande om det är nödvändigt. Publiceringen skall ske i det skick Verket föreligger. Överlåtelsen medför inga inskränkningar i författarens rätt att använda sitt verk.

§2. Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller till dess Författarens eller dennes successorers upphovsrätt till Verket upphört enligt 43 § upphovsrättslagen eller efterträdande lag med motsvarade reglering. Avtalet skall också gälla för de rättighetssuccessorer som efterträder för det fall Göteborgs universitet övergår i annan form eller uppgår i annat universitet. Göteborgs universitet har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att Författaren inte är upphovsman till Verket eller saknar erforderliga medgivanden enligt §5 nedan.

§3. Syfte med publicering
Publiceringen skall ske för universitetets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella ändamål.

§4. Verkets form
Författaren skall lämna över Verket i enlighet med de instruktioner som universitetet meddelar.

§5. Upphovsmannaskap
Författaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till Verket och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i Verket eventuellt ingående bilder mm som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att disponera över Verket för publicering i enlighet med detta avtal.

§6. Förbehåll vid överlåtelse av upphovsrätt
Om författaren till annan överlåter upphovsrätt till Verket i annat avseende än i detta avtal, skall Författaren alltid göra förbehåll för Göteborgs universitets rättigheter i enlighet med detta avtal. Författaren skall hålla Göteborgs universitet skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer i anledning av Göteborgs universitets publicering av Verket.

§7. Avtalets ikraftträdande
Detta avtal gäller omedelbart efter samtliga Författares godkännande. Jag/vi godkänner publicering av följande uppsats/examensarbete:

  = Obligatoriska fält

Avtal om elektronisk publicering

 

 

Om du inte kan fylla i robotfiltret (captcha), vänligen kontakta webmaster.

  = Obligatoriska fält

Sidansvarig: Ulrica Lilja|Sidan uppdaterades: 2019-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?