Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samverkan


Samverkan i olika former av långvarigt partnerskap, med praktiker och kommuner, utgör en grund i vårt arbete. Härigenom skapar vi förutsättningar för såväl fortsatta utbildningssatsningar som forskningsprojekt. Genom ömsesidigt utbyte utvecklas kunskap och praktik. Ett par specifika samverkansformer används regelbundet i vårt arbete, nämligen dialogkonferenser och forskningscirklar.

Dialogkonferens

Dialogkonferensen är ett verktyg för professionell utveckling i dialog mellan forskare och praktiker, som utvecklats och tillämpats både inom organisationer och företag i Skandinavien (se Lund, Rotvold, Skrøvset, Stjernstrøm & Tiller 2010). Forskernes tilrettelegging av dialogkonferanser gir rom for praktikere til å snakke om sin praksis og møte andre sin praksis i gjennomgående strukturerte samtaler. Kvalitet i dialogen tilstrebes og en grunntanke er at nye ideer oppstår i møte med hverandres samtaler om sin praksis.Samtidig inngår forskerne i disse samtalene, gjør observasjoner og spiller inn relevant teori som belyser det profesjonelle utviklingsarbeidet. I prosjekt 3M- motivasjon, mestring og muligheter, arbeider man i Harstad kommune med et 5-årig nettverk mellom kommunenes skoler som anvender dialogkonferanser som utviklingsarena.Et annet eksempel er EU-prosjektet ”Rektorer i aktion”, hvor rektorer fra byene Helsinborg (Sverige) og Sandnes (Norge) anvender dialogkonferanser som arena for kunnskapsutvikling om sine praksiser som ledere av forandringsarbeid.

Forskningscirklar

Forskningscirklar syftar till att deltagarna vill få bättre förståelse om något specifikt fenomen, ämnet beslutar deltagarna om och formen för dialogen är demokratisk. Det är alltså lika värde på all kunskap och ett möte sker mellan vetenskap och praktisk kunskap (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet). Forskningscirklarna har sin föregångare i studiecirkeln, men i en forskningscirkel deltar också forskare.

Skräddarsydda projekt

Samverkan sker dessutom i andra former som utvecklas utifrån de behov och önskemål som finns om att mötas. Skräddarsydda projekt som det salutogena projektet inom professionell utveckling, Salute – Samverkan och utveckling i små skolor i Finland är ett exempel på detta. I detta projekt skräddarsys långsiktig fortbildning för lärare i små skolor och glesbygd, genom kontinuerlig dialog och aktionsforskning. I Finland planeras därtill ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt ”Aktionsforskning för utveckling av pedagogisk praxis i Svenskfinland” i samarbete med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet med det kommande projektet är (a) att utveckla aktionsforskning fr.o.m. slutskedet av lärarutbildningen som ett verktyg för lärares livslånga professionella utveckling och kollegial skolutveckling, samt (b) använda aktionsforskning och dialogkonferenser som forskande forum för att förstärka dialogen mellan lärarutbildning, forskning och skolutveckling.

Ett annat exempel är projekt Modellskolan som bygger på ett femårigt partnerskap mellan Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun. Intention är att skolan som ingår ska öka sina resultat genom att lärare och skolledare ingår i kollektiv kompetensutveckling där undersökningar i egen praktik i form av aktionsforskning genomförs kontinuerligt.

Vi arbetar också med öppen kollegieverksamhet för att sprida kunskap om och i aktionsforskning

Aktionsforskningskollegiet vid IPS

Kontaktpersoner NNAF

Göteborgs universitet
Anette Olin
E-post

UiT, Norges arktiske universitet
Torbjørn Lund
E-post

Åbo Akademi i Vasa
Gunilla Karlberg-Granlund
E-post

Kontaktinformation

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF), Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000

Fax:
031 - 786 2089

Sidansvarig: Anette Olin|Sidan uppdaterades: 2018-04-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?