Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Marianne Molander Beyer

Universitetslektor

Marianne Molander Beyer
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
marianne.molander-beyer@ped.gu.se
031-786 2226

Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: 031-786 2070
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

Om Marianne Molander Beyer

(Présentation en français ci-dessous)

 

Forskning
Min forskning rör två områden: dels det franska språket och svensk-franska relationer på 1700- 1800- talet, dels språkdidaktik med fokus på lärande, motivation och bedömning i moderna språk.

Jag disputerade i franska på den humanistiska fakulteten vid GU 1987 med en kritisk utgåva av Gustav Philips Creutz brev från hans första år som Sveriges ambassadör i Paris, 1766 - 1770. Breven från hans resterande ambassadörstid,1771 - 1783, publicerade jag 2006 på ett franskt förlag. Korrespondensen, som är på franska och ställd framför allt till Gustaf III, ger synnerligen värdefulla upplysningar om det dåtida samhället, om politiska skeenden och om kulturgången mellan Frankrike och Sverige. År 2010 gav jag tillsammans med akademiledamoten Horace Engdahl ut Gustav Philip Creutz Dikter och brev i Svenska Akademiens klassikerserie.  I denna utgåva har jag valt ut, översatt till svenska och kommenterat ett antal brev ifrån den franska utgåvan. Jag har även forskat och skrivit artiklar om Axel von Fersen, Magnus Staël von Holstein och Kurt von Stedingk. 2015 publicerade jag ytterligare en bok skriven på franska i samarbete med den franske historikern Franck Favier, specialist på Karl Johan Bernadotte, om svensk-franska relationer mellan 1718 och 1848 under titeln: Les Relations entre la France et la Suède de 1718 à 1848, Une Amitié amoureuse.

 

Sedan 2014 ingår jag i det tvärvetenskapliga, nationella forskningsprojektet ”Jean-Jacques Rousseau och Sverige”, som består av elva forskare från Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt Skövde högskola och med FD Jennie Nell som projektledare. Inom detta projekt har jag forskat och skrivit om hur Sverige fick del av Rousseaus filosofiska teorier och hans idéer om uppfostran liksom om vilken bild av denne omdiskuterade filosof som förmedlas bl.a. genom brev, dagböcker och tidningar. Denna forskning har resulterat i två publicerade artiklar, ”Bland kungligheter, diplomater och vetenskapsmän: Kunskapen om Jean-Jacques Rousseau och bilden av hans person förmedlad via resor brev och dagböcker under andra hälften av 1700-talet” , i samlingsvolymen Kritik och beundran Jean-Jacques, Rousseau och Sverige 1750-1850 (2017) samt en artikel om ”Jean-Jacques Rousseaus konstnärliga språk”,  publicerad i  Språkens magi (2018) , en festskrift till Ingmar Söhrman, professor i romanska språk.

 

Min nuvarande forskningsuppgift består i att författa en monografi om Jean-Jacques Rousseaus betydelse för lärande och undervisning i Sverige från 1750-talet till våra dagar, vilket innebär att jag får kombinera mina bägge forskningsområden, det franska språket och kulturen och mina didaktiska kunskaper.

 

Inom det utbildningsvetenskapliga området har jag ägnat mig åt frågor om varför studerande på grundskola, gymnasieskola och högskolor väljer bort moderna språk och hur vi kan ändra denna trend. Individanpassad undervisning och alternativa bedömningsformer är centrala inom detta område och jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet  Lärarens utvidgade bedömarroll finansierat av Vetenskapsrådet samt i den nationella forskarskolan i de främmande språkens didaktik,  FRAM, och handlett doktorander i språkdidaktik.

Undervisning
Inom det ämnesdidaktiska fältet har jag undervisart och handlet jag på grund- och påbyggnadsnivå främst om kunskapssyn, språksyn, lärande och olika former av bedömning i moderna språk. Jag är också verksam som lärare i högskolepedagogik och föreläser  och handleder bl.a. om Akademiskt skrivande. Härutöver föreläser jag om fransk påverkan på vårt lands språk och kultur liksom om svenskfranska relationer i historiskt perspektiv.

Särskilda utmärkelser

2014 tilldelades jag av det franska Kulturministeriet utmärkelsen: Kommendör av L’ordre des Palmes académiques för mina insatser för fransk kultur och

2019 Svenska Akademiens Gustavianska stipendium för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Nyckelord
språkdidaktik, moderna språk, motivation, lärande i språk, individualisering, bedömning, portfolio, akademiskt skrivande, franska, svensk-franska relationer, 1700- och 1800-tal


 

Présentation en français :
Marianne Molander Beyer est depuis 1994 maître de conférences en didactique au Département des Sciences de
l’Éducation, Université de Göteborg, Suède. Elle a été responsable de la formation des futurs professeurs de
langues modernes et mené des recherches sur la motivation et les attitudes des élèves à l’égard des études en
langues modernes, ainsi que sur l’évaluation des compétences langagières chez les professeurs de langues
modernes du collège et du lycée. Sur ces recherches, il existe des publication en français dans Synergies Pays
Scandinaves, 2013 ( « Évaluation des compétences langagières au collège et au lycée – Quelles
alternatives ?») et dans Cahiers pédagogiques, novembre 2013 (interview et article).
Marianne Molander Beyer a également enseigné la littérature française des XVIIe et XVIII e siècles à l’Institut
d’Études romanes de l’Université de Göteborg et conduit des recherches sur les relations franco-suédoises au
XVIII e siècle. Sa thèse, soutenue et publiée en 1987, s’intitule Le Comte de Creutz, Lettres inédites de Paris,
1766-1770, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg och Paris.
Marianne Molander Beyer a publié chez Michel de Maule, à Paris : en 2006 (2012) Comte de Creutz, La Suède
et les Lumières, Lettres de France d’un Ambassadeur à son Roi (1771-1783) et en 2015 Les relations entre la
France et la Suède de 1781 à 1848, Une Amitié amoureuse (écrit en coopération avec l’historien Franck Favier).
Marianne Molander Beyer fait actuellement des recherches sur Jean-Jacques Rousseau et ses relations avec
la Suède.
En 2014, Marianne Molander Beyer a été promue au grade de Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques
pour services rendus à la culture française.

En 2019 ella a reçu la Bourse gustavienne de l'Adadémie Suédoise pour des recherches importantes sur l'histoire de Gusave III et son époque.


Publications en français depuis 2007 :
« Un ambassadeur de Suède en France au temps des Lumières ». Dans Revue d’Histoire nordique , nr 5, 2007.
Université de Toulouse le Mirail, pp., 37-51. 2008.
« Trois amis à la Cour de France – trois destins différents - Axel de Fersen, Curt de Stedingk
et Erik Magnus de Staël ». Dans Paroles sur la langue, Études linguistiques et littéraires, Mélanges offerts au
Professeur Christina Heldner à l’occasion de son départ à la retraite, édités par E. Ahlstedt et I.Söhrman,
Acta universitatis gotoburgensis, nr 64, Université de Göteborg, pp., 285-297. 2009.
« Axel de Fersen et Marie Antoinette : Un amour mondain et spiritualisé ». Dans Amour divin, amour
mondain dans les écrits du for privé de la fin du Moyen Âge à 1914. Université de Pau, pp. ,127-139. 2011.
« Évaluation des compétences langagières au collège et au lycée – Quelles alternatives ?» Dans Synergies
Pays Scandinaves no 7, 2012, pp., 125-138. Revue du Gerflint. isbn 1901-3809. 2013.
Interview et article dans Cahiers pédagogiques, Paris, no 508, novembre 2013.
« Gustave III et les Suédois à Spa » dans Spa, carrefour de l’Europe des Lumières dirigé par Daniel Droixhe,
Éditions Hermann, Bruxelles, pp.,179-194. 2013.
« Influences culturelles françaises sur la Suède pendant le XVIIIe siècle » dans La langue dans la littérature, la
littérature dans la langue, Mélanges offerts au Professeur Eva Ahlstedt, Acta universitatis gotoburgensis, nr
64, Université de Göteborg, pp., 301-316, 2014.
Conférences à l’étranger :
Centre Culturel Suédois Le Comte de Creutz, la Suède et les Lumières Paris 6 décembre 2005
Ambassade de Suède Lettres de France d’un Ambassadeur à son Roi Paris 26 janvier 2005
Université de Pau et des pays de l’Adour Un ambassadeur francophile Pau 25 avril 2007
Université de Riga Enseigner les langues modernes Riga 16 juin 2007
Sénat Trois amis suédois à la Cour de Marie-Antoinette Paris 5 décembre 2009
Université de Pau et des pays de l’Adour Axel de Fersen et Marie-Antoinette - un amour mondain et sacrifié
Pau 5 mai 2010
Ministère de la Culture, avec F.Favier Jean Baptiste Bernadotte, un maréchal d’Empire sur le trône de Suède
Paris 1er décembre 2010
Université Paris-Sorbonne, Paris IV Système éducatif et apprentissage des langues modernes en Suède
Paris 29 mars 2012
Université de Pau et des pays de l’Adour Influences culturelles sur la Suède pendant le 18e siècle
Pau 1er juin 2012
Universités de Bruxelles et de Liège, Gustave III et les Suédois à Spa Spa 25 septembre 2012
Ambassade de Suède et Institut Suédois : Confiance en soi. La notation : comment et dans quel but ?
Paris 13 juin 2013

Senaste publikationer

Jean-Jacques Rousseau, en språkkonstnär
Marianne Molander Beyer
Språkens magi, En festskrift för Ingmar Söhrman,professor i romanska språk, ansv. redaktörer Andrea Castro och Anton Granvik, Göteborg, Göteborg universitet, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Bland kungligheter, diplomater och vetenskapsmän: Kunskapen om Jean-Jacques Rousseau och bilden av hans person förmedlad via resor brev och dagböcker under andra hälften av 1700-talet
Marianne Molander Beyer
Kritik och beundran Jean-Jacques, Rousseau och Sverige 1750-1850, red. Jennie Nell och Alfred Sjödin., Lund, Ellerströms förlag. , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Les Relations entre la France et la Suède de 1718 à 1848
Marianne Molander Beyer, Franck Favier
Paris, Michel de Maule, Bok 2015
Bok

Gustave III et les Suédois à Spa
Marianne Molander Beyer
Spa, carrefour de l'Europe des Lumières, Paris, Éditions Hermann, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Evaluations des compétences langagières au collège et au lycée - Quelles alternatives?
Marianne Molander Beyer
Synergies Pays Scandinaves, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Referensramen i lärarutbildningen i främmande språk
Marianne Molander Beyer
Språklärarens stora blå? En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk, Uppsala, Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Axel de Fersen et Marie-Antoinette, un amour mondain et "spriritualisé"
Marianne Molander Beyer
Amour divin, amour mondain dans les écrits du for privé de la fin du Moyen Âge à 1914. Actes réunis et présentés par Maurice Daumas, Pau, Éditions CAIRN, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Gustav Philip Creutz Dikter och brev
Marianne Molander Beyer, Horace Engdahl
Stockholm, Atlantis, Samlingsverk 2010
Samlingsverk

Visar 1 - 10 av 37

2019

2017

Jean-Jacques Rousseau, en språkkonstnär
Marianne Molander Beyer
Språkens magi, En festskrift för Ingmar Söhrman,professor i romanska språk, ansv. redaktörer Andrea Castro och Anton Granvik, Göteborg, Göteborg universitet, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Bland kungligheter, diplomater och vetenskapsmän: Kunskapen om Jean-Jacques Rousseau och bilden av hans person förmedlad via resor brev och dagböcker under andra hälften av 1700-talet
Marianne Molander Beyer
Kritik och beundran Jean-Jacques, Rousseau och Sverige 1750-1850, red. Jennie Nell och Alfred Sjödin., Lund, Ellerströms förlag. , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2015

Les Relations entre la France et la Suède de 1718 à 1848
Marianne Molander Beyer, Franck Favier
Paris, Michel de Maule, Bok 2015
Bok

2014

2013

Gustave III et les Suédois à Spa
Marianne Molander Beyer
Spa, carrefour de l'Europe des Lumières, Paris, Éditions Hermann, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Evaluations des compétences langagières au collège et au lycée - Quelles alternatives?
Marianne Molander Beyer
Synergies Pays Scandinaves, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2011

Referensramen i lärarutbildningen i främmande språk
Marianne Molander Beyer
Språklärarens stora blå? En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk, Uppsala, Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Axel de Fersen et Marie-Antoinette, un amour mondain et "spriritualisé"
Marianne Molander Beyer
Amour divin, amour mondain dans les écrits du for privé de la fin du Moyen Âge à 1914. Actes réunis et présentés par Maurice Daumas, Pau, Éditions CAIRN, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

2010

Gustav Philip Creutz Dikter och brev
Marianne Molander Beyer, Horace Engdahl
Stockholm, Atlantis, Samlingsverk 2010
Samlingsverk

Visar 1 - 10 av 37

Sidansvarig: Anna-Carin Jonsson|Sidan uppdaterades: 2019-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?