Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Inger Berndtsson

Universitetslektor

Inger Berndtsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
inger.berndtsson@ped.gu.se
031-786 2497

Rumsnummer: A2 171
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: 031-786 2070
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

Om Inger Berndtsson

Min huvudsakliga verksamhet återfinns inom områdena special-pedagogik, lärande i samband med synnedsättning eller blindhet, samt användandet av en livsvärldsansats inom pedagogisk och specialpedagogisk forskning.

Forskningsintressen
Min avhandling Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande vid synnedsättning och blindhet (2001) behandlade frågor om vad som händer när man får en synnedsättning eller blir blind som vuxen, samt hur man lär sig att hantera den nya livssituationen. Här visade sig lärande ingå som en central del för att på nytt ha möjlighet att hantera det dagliga livet. I studien visade sig lärande som en sammanflätad komplexitet bestående av existentiella, perceptuella och sociala aspekter samt aktivitet. Fortsatta studier genomförs inom området som ett led i teoriutveckling relaterat till lärande vid förändrad livssituation, bland annat inom området orientering och förflyttning. Ett annat intresse är delaktighet och hur personer med funktionsnedsättning kan och tillåts vara delaktiga i skola och samhälle.

Därutöver har jag ett  allmänt intresse av specialpedagogiska frågeställningar inom skola och samhälle samt innebörden av ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Huvudsakligen använder jag mig av en livsvärldsfenomenologisk forskningsansats, där jag också arbetar med metodologiska frågor om hur det är möjligt att närma sig och försöka gestalta en annan persons perspektiv och livsvärld, samt kroppsliga och intersubjektiva aspekter av livsvärldsbegreppet.

Undervisning
Jag arbetar bl.a. med och är intresserad av forskningsmetodologiska frågeställningar, främst inom det kvalitativa forskningsområdet. Jag handleder examensarbeten och uppsatser inom det specialpeda-gogiska forskningsfältet, samt har handlett flera doktorander som biträdande handledare.

2009–2012 utvecklade jag ett masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Sedan vt 2015 arbetar jag med ett nystartat tvärvetenskapligt masterprogram i synpedagogik och synrehabili-tering som bedrivs i samverkan med Universitetet i Sørøst-Norge.

Samverkan
Jag har ett flertal samverkansuppdrag, bl.a. är jag ordförande för ForumVision som är ett nätverk för forskare och professionella med intresse inom synområdet. Inom det Svenska nätverket för forskning om funktionshinder är jag kontaktperson för Göteborgs universitet. Sedan 2015 är jag ordförande för Kollegium för livsvärldsfeno-menologisk forskning vid Institutionen för pedagogik och special-pedagogik. Jag ingår i forskningsmiljön PRIS Platform for Research in Inclusive Education and School Development. Därutöver är jag chair i den lokala organisationskommittén för International Mobility Conference IMC17, 22-25 juni 2020.

Nyckelord
Specialpedagogik, lärande, delaktighet, synnedsättning, livsvärldsfenomenologi, hermeneutik, livsberättelser.

ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/pris

www.forumvision.se/

ips.gu.se/forskning/kollegier/livsvfeno

www.usn.no/mss

www.ips.gu.se/imc17

Senaste publikationer

Livsvärldens betydelse för specialpedagogik
Inger Berndtsson
Fenomenologiska sammanflätningar, Göteborg, Daidalos, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Jan Bengtsson. En sammanflätandets filosof
Inger Berndtsson, Annika Lilja, Ilona Rinne
Fenomenologiska sammanflätningar, Göteborg, Daidalos, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Fenomenologiska sammanflätningar
Inger Berndtsson, Annika Lilja, Ilona Rinne
Göteborg, Daidalos, Samlingsverk 2019
Samlingsverk

The meaning of meeting others with visual impairment. A lifeworld phenomenological study among people with visual impairment
Lea Johanne Sarfelt, Inger Berndtsson
Poster presented at ESLLR 2019, European Society for Low Vision Research and Rehabilitation, 10–12 September, Manchester UK, Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Existens och glipan mellan liv och värld som nödvändiga utgångspunkter för livsvärldsbaserad rehabilitering
Inger Berndtsson
Paper presenterat vid konferensen Existential Medical Humanities, 7-8 november, Södertörns Högskola, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att forma och utveckla en kollektiv kunskapsbas
Inger Berndtsson, Arnulf Myklebust, Helle K. Falkenberg
Nya Synvärlden, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Step by step to a more independent everyday life: expanding horizons and shared experience
Inger Berndtsson
Keynote presentation 1st Rehabilitation Conference of ICEVI-Europe in Budapest, 31 May - 1 June 2019, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Providing low vision care requires multidisciplinary collaboration
Helle Falkenberg, Inger Berndtsson
Workshop vid Kongsberg Vision Meeting, Clinical Optometry Day 30 oktober, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Synutbildning: norsk-svenskt samarbete inom masterprogram
Inger Berndtsson
Nya Synvärlden, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 61 - 70 av 90

2005

To understand the world of the other – the example of blindness
Inger Berndtsson
Paper presenterat vid NNDR (Nordic Network on Disability Research) 8th Research Conference, Oslo Norway, April 14–16, 2005, Paper i proceeding 2005
Paper i proceeding

Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället
Inger Berndtsson
Med livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Red. Jan Bengtsson, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

The complexity of orientation and mobility
Inger Berndtsson
Poster presenterad vid The International Conference Vision 2005, London United Kingdom, 4–7 April 2005, Poster (konferens) 2005
Poster (konferens)

Lifeworld perspectives on assistive devices: Lived experiences of spouses of persons with stroke
Ingvor Pettersson, Inger Berndtsson, Peter Appelros, Gerd Ahlström
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2003

Learning daily activities – A life-world approach
Jan Bengtsson, Inger Berndtsson
Paper publicerat i Proceedings på CD från 11th International Mobility Conference IMC11, 30 March–11 April, Stellenbosch Sydafrika, Paper i proceeding 2003
Paper i proceeding

Möten med nya livsvärldar – Sydafrika och IMC 11
Jan Bengtsson, Inger Berndtsson
Nya Synvärlden, Artikel i övriga tidskrifter 2003
Artikel i övriga tidskrifter

The onset of blindness as a break in life: A life-world approach
Inger Berndtsson
Paper presenterat vid konferensen Philosophy, Phenomenology and Psychiatry, 15–16 november, Göteborgs universitet, Göteborg, Paper i proceeding 2003
Paper i proceeding

Livsvärldar i vardagliga och institutionella sammanhang. Om betingelser för livsvärldsforskning med fokus på personer med synnedsättning eller blindhet
Inger Berndtsson
Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik. Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem. Red M. Uljens & J. Bengtsson (Forskningsrapport 192), Helsingfors, Finland, Helsingfors universitet, Pedagogiska institutionen, Kapitel i bok 2003
Kapitel i bok

2002

Life-world, rehabilitation and the lived body
Inger Berndtsson
Paper presenterat vid 6th Annual Research Conference Nordic Network on Disability Research (NNDR) August 23–24, Reykjavik Iceland, Paper i proceeding 2002
Paper i proceeding

How to become active in the world again? A former step to assessment
Inger Berndtsson
Paper presenterat vid Vision 2002, 7th International Conference on Low Vision, 21–25 July Göteborg, Paper i proceeding 2002
Paper i proceeding

Visar 61 - 70 av 90

Sidansvarig: Anna-Carin Jonsson|Sidan uppdaterades: 2019-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?