Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Seminarier våren 2009

Tema praxis

Begreppet praxis implicerar att praktiken genomförs och förbättras genom värdebaserat handlande. Men hur åstadkommer man det? Hur värderas utvecklingsarbete? Av vem värderas det? Hur får man kloka tankar som uppstår i diskussioner att realiseras i verksamheten? Vilken betydelse har eventuell handledning för det som sker i klassrummet?

PLATS: Pedagogen A Utsikten ("Sociala huset"),Västra Hamngatan 25, Göteborg

Observera att vi denna termin byter tid och förlägger seminarierna 1 timma senare än tidigare:

TID: Sista onsdagen i varje månad, kl. 16.00 - 17.30 (om inget annat anges)

 


25 februari 2009, 16.00-17.30, lokal A1 314

Aktionsforskning - en del av kvalitetsarbetet i Falköping
 

Förskollärare och utvecklingsansvarig på kommunnivå berättar:

Vi kommer att berätta om hur vi har arbetat och arbetar med att förankra aktionsforskningen på olika nivåer (politiker, barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer, personal och föräldrar). Genom detta arbete har projektet Q i förskolan blivit en del av vår vardag på förskolorna. 

PP 


Tid: Tisdagen den 24 mars, kl. 15.00-17.00
Plats: BE 014

IPDs kollegier välkomnar professor Ingvar Lundberg till ett öppet seminarium med efterföljande diskussion kring utredningen om en ny lärarutbildning.  

Vad bör blivande lärare kunna?

 
Tre frågor står i fokus för seminariet:
- Vad bör blivande lärare kunna?
- Vilka perspektiv på utveckling, undervisning och lärande underligger förslagen?
- Vilka implikationer får förslagen för skola och lärares gärning, samt lärarutbildningen som professionsutbildning? 

Professor emeritus Ingvar Lundberg inleder seminariet med en kort föreläsning som belyser utredningen om en ny lärarutbildning utifrån frågorna ovan. Därefter framför IPDs kollegier sina respektive frågor till Ingvar Lundberg och den efterföljande diskussionen modereras av professor Ann Ahlberg. Avslutningsvis så öppnas seminariet upp för auditoriet att ställa övriga frågor. 

Textunderlag: En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) kapitel 3. 


25 mars 2009, 16.00-17.30, lokal A1 314

I samverkan med ämnesdidaktiska kollegiet:

Text- och kunskapsutveckling i skolan - ett skrivpedagogiskt aktionsforskningsprojekt


Per Holmberg, Inst. för svenska språk vid Göteborgs universitet,
Karolina Wirdenäs från Inst. för nordiska språk vid Stockholms universitet

De båda forskarna inleder med att berätta om projektet och öppnar sedan för diskussioner om bland annat vad för typ av aktionsforskning det handlar om.


31 mars 2009, 16.00-17.30, Obs! Ändrad lokal AK2 137

Problembaserad skolutveckling


Hans-Åke Scherp, docent vid Karlstad universitet

Skolutveckling utifrån ett PBS-perspektiv bygger på lärare och skolledare som huvudaktörer i kunskapsbildningen om hur man på bästa möjliga sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Under seminariet kommer arbetet i PBS-nätverket att beskrivas tillsammans med de resultat som uppnåtts när det gäller barns, lärares och skolledares lärande och utveckling. De som vill veta mer kan gå in på vår hemsida www.pbs.kau.se
 


28 april 2009, 15.00 - 17.00, lokal A1 316

‘Phronēsis and Professional Practice Knowledge’


Professor Stephen Kemmis, Charles Sturt University, Australien

There has been a long debate about how research contributes to theoretical knowledge (epistēmē) about practice and to the development of technique in the professions (poiesis). There has also been debate about how research can contribute to praxis as 'right conduct' (on a neo-Aristotelian view of praxis) and as 'socially responsible, history-making action' (on a post-Marxian view) in the professions, and also to phronēsis, the disposition that Aristotle described as guiding and informing praxis. There is a danger in contemporary times, however, that phronēsis comes to be regarded simply as a form of knowledge ‘in the heads’ (and moral commitments) of practitioners rather than in terms of practical reasoning and practical philosophy – that is, as something that can be taught rather than as something developed through experience and as a capacity to approach the unavoidable uncertainties of practice in a thoughtful and reflective way. In this paper, I will explore the sociality of phronēsis: the notion that praxis is informed by historically-formed practice traditions that give praxis substance and significance, so that ‘right conduct’ and ‘socially-responsible action’ are evaluated against historically-given and evolving standards of excellence that orient the collective practice of professions (in addition to the conduct of individual professionals). On this view, critical reflection is to be regarded not only as a task for individual professionals but also as a collective communicative task for members of the communities of practice that constitute professions. 

 


29 april 2009, 16.00-17.30. lokal A1 316

I samverkan med specialpedagogiskt kollegium:

Utvecklingsplanen på gruppnivå, ett redskap som leder till att pedagoger, elever och föräldrar kan arbeta mot samma mål.


Susanne Killmann och Raija Törnroos, klasslärare i en 4:a, berättar om utvecklingen och användningen av klassutvecklingsplaner i det vardagliga arbetet på skolan:

"Då normerna skiljer sig åt i samhället tror vi ofta att vi har ett gemensamt synsätt på barn och klasser, medan verkligheten kan innebära att olika pedagoger, föräldrar och elever har väldigt olika sätt att arbeta för "en bra klass". En gemensam utvecklingsplan kan då skapa enighet och förståelse vilket i slutändan gynnar elevers lärande och välbefinnande."
 


27 maj 2009, 16.00-17.30, lokal A1 336

Förändringsagenter i skolor - var finns de, vad gör de och vilken betydelse har de?

Ulf Blossing, docent vid Karlstad universitet

Den här undersökningen handlar om förändringsagentens roll och funktion i skolor som organisationer. I kommuner går denne agent under namnet utvecklingspedagog, lärledare, processledare etc. Deras funktion kan på ett övergripande sätt beskrivas som att verka som pedagogiska ledare med uppgift att stimulera och driva på förbättringsarbetet. I den här undersökningen förstås och prövas deras roll och funktion i termer av förändringsagenten inom ramen för den human-relationella organisationsutvecklingsmodellen.

 

 

Snabbval IPS

Bild på sekreterare och ordförande. Foto Villu Havasaalu.

Kontaktinformation

Aktionsforskningskollegiet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Kontaktinformation

Du måste knyta in en kontaktinfo artikel

Sidansvarig: Anette Olin|Sidan uppdaterades: 2009-04-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?