Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Migration och Lärande

Hösten 2017 fortsätter Aktionsforskningskollegiet seminarietema Migration och Lärande. Seminarieverksamheten är öppen och det krävs inte någon föranmälan (om inte annat anges)

Onsdag 27 september kl: 16:00 -17:30 i sal A1 336

Kollegiet gästas av Charlotte Arkenback-Sundström, som arbetar som speciallärare, specialpedagog och kursutvecklare inom vuxenutbildningen på Eductus. Charlotte undervisar även sfi-elever med kort utbildningsbakgrund i matematik på grundläggande nivå.

Uppgift: Ta reda på hur många kvadrater det finns på ett schackbräde. - Men vad gör man när eleverna inte ser var bilden på schackbrädet börjar och slutar?

Schackbrädet är en klassisk problemuppgift i matematik som förekommer både i grundskolan och på gymnasiet. Men vad gör man som lärare när det visar sig att eleverna inte ser var schackbrädets rutor börjar och slutar? När begreppet "rita" inte har någon innebörd, när de inte behärskar att dra raka linjer eller uppfattar att det är någon skillnad mellan ett stående och ett liggande A4?
Insikten om att det inte är självklart att jag och mina elever uppfattar och tolkar två- och tredimensionella bilder på samma sätt ledde fram till ett aktionsforskningsprojekt i form av en orienteringskurs som genomfördes med en grupp sfi-elever med kort utbildningsbakgrund våren 2017.

Från förskola till gymnasium möter elever i den svenska skolan ämnen som språk, matematik, bild, slöjd, teknik och no vilka möjliggör utvecklingen av spatialt tänkande och spatiala färdigheter. Färdigheter som man som vuxen ofta betraktar som självklara och inte ser som någon specifik kunskap. Det är dock inte självklart att nyanlända elever har en liknande utbildningsbakgrund eller har tillägnat sig motsvarande spatiala kunskaper och erfarenheter. Så hur kan man utforma undervisningen så att alla elever får möjlighet att utveckla dessa kunskaper och färdigheter genom sin utbildning?

Aktionsforskningsprojektet syftade dels till att väva samman bild (centralperspektiv), teknik och språk med det centrala innehållet i de nationella delkurserna i matematik på grundläggande nivå. Dels till att skapa en lärandemiljö som gynnar utvecklingen av spatialt tänkande, spatiala f'ärdigheter och litteracitet. Kunskaper och färdigheter som även är betydelsefulla i arbetslivet, exempelvis inom detaljhandeln (Arkenback-Sundström, 2017), transportbranschen och byggindustrin.

På seminariet kommer Charlotte att presentera projektet, reflektera över dess resultat och tillsammans med åhörarna diskutera fortsatt utvecklingsarbete.

Onsdag 25 oktober kl: 16:00 - 17:30 i sal A1  338

Föreläsare John Dohlsten, doktorand vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Hållbart elitidrottande – aktionsforskning inom Göteborgs friidrottsförbund

John presenterar sitt avhandlingsarbete som handlar om hur elitfriidrottstränare utvecklar en mer hållbar elitidrott för sina elitidrottare. Målet med avhandlingsarbetet är att tillsammans med elittränare utveckla, implementera och utvärdera deras arbete med att nå en mer hållbar elitidrott inom Göteborgs elitfriidrott. Utvecklingsarbetet innebär att ta tillvara på den kompetens som finns bland elittränarna, samtidigt som deras verksamhet utmanas genom kritiskt reflekterande i relation till teori och forskning i samverkan med forskare.

Onsdag 29 november kl: 16:00 - 17:30 i sal A1311

Kollegiet gästas av Karin Bybro och Helén Hugo, kommundoktorander på Jönköpings kommun/Högskolan för lärande och kommunikation, JU.

Kollaborativ skrivprocess och kamratrespons med elever i åk 2 – en aktionsforskningsstudie

Karin Bybro presenterar en forskningsdesign till ett större licentiatprojekt. Studien utgår från aktionsforskning och är en klassrumsstudie med elever i åk 2. En metod för hur arbete med kamratrespons kan genomföras, prövas i kombination med genrepedagogik. Lärare och elever arbetar i en skrivprocess. Elever skriver berättelser i par på digital skrivplatta. Elevpar får ge respons på andra elevpars texter.

Kartläggning av lärares uppfattningar om hur språkutvecklande arbete inom SO- ämnena i grundskolans mellanår kan utvecklas.

Heléne Hugo presenterar en pilotstudie, vars syfte är att kartlägga hur språkutvecklande arbete i SO-ämnen kan utvecklas. Kartläggningen sker genom fokusgruppsamtal med SO-lärare i grundskolans mellanår. Fokusgruppsamtalen förväntas bidra med kunskap om hur lärare uppfattar språkets roll för kunskapsutveckling. Utifrån resultaten av kartläggningen blir sedan nästa steg i studien att studera hur språkutvecklande arbetssätt kan realiseras i en undervisningskontext, så att det leder till både språk- och kunskapsutveckling för alla elever.

Sidansvarig: Anette Olin|Sidan uppdaterades: 2017-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?