Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Seminarier hösten 2012

Bedömningspraktiker i olika skolformer

Sal: A1 316
Tid: 16.00-17.30

Seminarieverksamheten är öppen och det krävs inte någon föranmälan (om inte annat anges).
____________________________________________________

29 augusti A1 316 kl 16-17.30

Lisbeth Gyllander är doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsstudie fokuserar bedömning och kollaboration. Studien har aktionsforskning som ansats och bedrivs tillsammans med elever och pedagoger på högstadiet.

Att forska tillsammans med både elever och pedagoger bjuder på en del utmaningar. Lisbeth kommer under seminariet att delge oss sina erfarenheter av att få aspekter som delaktighet och samarbete mellan doktorand, elever och pedagoger att fungera. I de pågående studierna läggs extra fokus vid det forskande partnerskapet bland annat genom att använda olika metoder för att öka deltagandet i såväl forskningsstudien som utvecklingen av bedömningspraktiken.

"Jag är speciellt intresserad av elevers erfarenheter och uppfattningar av bedömning. Mitt forskningsfokus är hur elevers erfarneheter av bedömning kan användas för att skape en reiprok bedömningspraktik där pedagoger och elever arbetar tillsammans med bedömning och lärande. Sturdien vill belysa frågor som: Hur uppfattar och erfare elever bedömning? Hur pratar elvere respektive pedagoger om bedömningsprakiken? Hur beskriver de möjligheter och svårigheter som uppstår då bedömingspraktiken utvecklas genom kollaboration? Hur gestaltar sig ett reiprokt tänkesätt kring bedömning i praktiken?" 

 

___________________________________________________

 26 september A1 316 kl 16-17.30

Charlotte Arkenback är masterstudent i Nordiska Mastersprogrammet i Pedagogik med inriktning mot aktionsforskning. Hon går sista terminen på Speciallärarutbildningen med inriktningen matematikutveckling.

Seminariets fokus kommer att vara matematikundervisning i grupp med vuxna elever med särskilda matematiksvårigheter och möjligheten att lärare och elever tillsammans utvecklar en formativ bedömning genom ”Grupphandledning” som lärmiljö.

"Hösten 2011 inledde jag projektet genom att göra en kartläggning av skolans matematiska lärmiljö för att identifiera problemområden och utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen ledde fram till en deltagarorienterad aktionsforskningsstudie med syftet att pröva grupphandledning som lärmiljö för att utveckla det matematiska kunnandet. Projektet har varit ett försök att förena idéerna bakom folkbildningens studiecirkel med grupphandledning för att skapa en alternativ lärmiljö där lärar- och elevroller utmanas till förändring. Studiens deltagare var elever med särskilda matematiksvårigheter och/eller med ett intresse av att lära sig matematik i dialog med andra, min egen roll var dubbel då jag fungerade som både forskare och grupphandledare i processen. Gemensamt tema för gruppsamtalen var gymnasiekursen matematik B."

___________________________________________________

24 oktober A1 A1 316 kl 16-17.30
Professionell utveckling i det naturvetenskapliga ämneslaget

Åke Ingeman, Anette Olin, Clas Olander och Marlene Sjöberg presenterar ett samarbetsrpojekt mellan forskare och lärare

TALES-projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare i ämnesdidaktik, i skolutveckling/aktionsforskning samt ett lärarlag i naturvetenskap. Samarbetet handlar om planering – genomförande – uppföljning av undervisning. Vid seminariet kommer vi att ta upp hur olika perspektiv på bedömning färgar och tar sig uttryck i gemensamma samtal och i klassrummet.

___________________________________________________

14 november A1 316 16-17.30

Delad förståelse av kunskapskvaliteter på gymnasiet?
Om bedömningskompetens, bedömartyper och bedömningsprofiler bland språklärare

 

I seminariet kommer Robert Sjöberg, doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, att berätta om en pågående studie kring bedömningskompetens och samstämmighet mellan lärare som bedömare, vilket är aktuella teman kring ett bedömaruppdrag med nya förutsättningar.  Lärares bedömningskompetens är ofta erfarenhetsbaserad och det är den erfarenheten studien syftar till att synliggöra. Dessutom undersöks bedömartyper och bedömningsprofiler bland i första hand tysklärare.

För att nå lärare på skolor runt om i Sverige, användes en webbaserad enkätfunktion, där dels en bakgrundsenkät, dels ett längre bedömningsexperiment genomfördes av lärarna.

Studien är i mångt och mycket ett samarbete med de deltagande lärarna. Frågorna i enkäten fungerar som en självbedömning, en uppföljningsintervju via telefon fungerar som reflektion och feedback och den samlade bedömningsprofilen från experimentet, ger lärarna en bild av den egna bedömningen relativt andra lärares bedömning. Det lärarna uttrycker i uppföljningssamtalen, är att de får syn på den egna praktiken på ett nytt sätt. Det är främst om samarbetet med och återkopplingen till lärarna som seminariet kommer att handla om.

_____________________________________________________


 

Snabbval IPS

Aktionsforskningskollegiet

Ordförande

Anette Olin
Rum: A2 151
Tel: 031-786 2650
Mobiltelefon: 0708-399155
anette.olin@ped.gu.se

Sekreterare

Peter Johannesson
doktorand IPS
peter.johannesson@gu.se 

Ulrika Hedman
mastersstudent NoMiA

ulrika.hedman@vanersborg.se

 

Kontaktinformation

Aktionsforskningskollegiet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Sidansvarig: Anette Olin|Sidan uppdaterades: 2012-09-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?