Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

UGU - Utvärdering genom uppföljning

UGU står för "Utvärdering Genom Uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet. UGU är ett led i den nationella utvärderingen av skolan men UGU:s data används också i samhällsvetenskaplig och social forskning i bred mening. I databasen finns anonymiserade uppgifter om riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004.

Det speciella med UGU är den longitudinella designen, dvs att samma  individer följs från mellanstadiet och upp genom utbildningssystemet. I utbildningsforskning nöjer man sig oftast med att samla in information om elever och deras utbildning vid en enda tidpunkt, t ex årskurs 6 eller årskurs 9. Den longitudinella designen är särskilt användbar för den som undrar varför olika elever tar olika vägar genom utbildningssystemet eller om det spelar någon roll vilken väg man tar för hur det går senare i livet.

UGU är unikt i ett internationellt perspektiv då få longitudinella studier följer så många individer under så lång tid. Än färre studier följer mer än en årskull. För varje årskull insamlas administrativa data, enkätuppgifter och olika mått på elevernas studieförutsättningar och utbildningsresultat. Eftersom likartade uppgifter har samlats in i varje årskull, kan man jämföra elever som växt upp och gått i skolan under olika tidsperioder. Det är användbar information i diskussioner om hur skolreformer eller samhälleliga förändringar inverkar på elevers utbildningskarriärer.

UGU möjliggör således både längdsnitts- som tvärsnittsundersökningar av stora och riksrepresentativa elevurval. Genom att urvalet till varje årskull eller kohort dras redan under mellanstadiet har man bl.a. kunnat belysa:

  • hur olika faktorer i skola eller uppväxtmiljö successivt påverkat studieval och studieprestationer 
  • i vilken grad denna påverkan förändrats mellan olika årskullar
  • vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft i detta sammanhang.

Insamlade data har också gett underlag till ett antal studier inom andra discipliner inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet samt ett antal utvecklingspsykologiska studier, t.ex. studier rörande skilda miljöfaktorers betydelse för intelligensförskjutningar, dels inom ett elevurval som testats vid olika åldersnivåer, dels mellan olika elevurval som testats vid samma ålder men vid olika tidpunkter.

Många studier har också kunnat genomföras tack vare att de uppgifter som insamlats under skoltiden senare kompletterats med andra data. Oftast har det då rört sig om delurval, t.ex. sådana personer som ej skaffat sig någon teoretisk utbildning efter grundskolan eller sådana som påbörjat och fullföljt studier vid universitet och högskolor.


 Tillbaks
 

 

Snabbval IPS

Kontakt

Michael Hansen
+46 (0)31 786 2165
Epost:

Kontaktinformation

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 2070

Sidansvarig: Åsa Berndtsson & Bo Nielsen|Sidan uppdaterades: 2019-03-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?