Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pedagogy, Education, Praxis - PEP

Syftet med det internationellt nätverk är att skapa ett program av tvär nationella parallella studier inom huvudsakligen fyra områden: Ledarskap och Lärande; Utbildning för alla; Aktionsforskning; Bildning och utbildning. En tanke bakom de tvär nationella studierna är att de genererar förståelse för hur den egna traditionen inverkar på vad som sker i den egna kontexten.

Presentation av projektet

Det är idag viktigt att få en större förståelse för utbildningspraktiken. De globala strömningar som översköljer praktiken idag har en snäv inriktning på testande av elevers prestationer och lägger en påtaglig press på lärare, skolor och skolsystem för att förbättra elevers testresultat. Motsvarande uppmärksamhet har inte getts forskning om hur man kan utveckla kunskap kring elevens lärande i en social praktik, undervisningspraktik, lärares professionella utveckling som praktik eller ledarskapet som en praktik som ömsesidigt skapar lärarnas praktik. Inte heller ges prioritet till forskning som har som syfte att undersöka hur de olika nämnda praktikerna formar och är invävda i varandra. Forskarna i nätverket har studerat hur dessa sociala formationer är förbundna med varandra i de nordiska länderna, i Holland och i Australien. Genom att använda Schatzkis syn på praktiken som ett sammanhang av handlingar i det sociala rummet, har forskarna börjat utveckla en syn på praktiken förstådd i termer av praktikarkitektur. Praktikarkitekturer förstås som kulturell-diskursiva, socio-politiska och materiell-ekononomiska ordningar, som skapar såväl möjligheter som hinder för praktiken (jmf Schatzki, 2002). Utvecklandet av praktik-arkitekturbegreppet avser att upprätta ett skifte från Wengers (1998) mer individualistiska begrepp om ’learning architectures’ till ett bredare perspektiv av system och organisation som fungerar som förutsättning, dvs något som föregår (prefigure), praktiken och praktikernas handlande. I teorin om praktikarkitektur studeras praktiken som praxis, dvs moraliska och etiska aspekter lyfts fram. Med hjälp av de analytiska begreppen ’sayings’, ’doings’ och ’relatings’ riktas intresset mot den betydelse som just dessa mänskliga ordningar har för vilka handlingar som kommer till stånd. Studier av detta slag har stor relevans för utbildningsvetenskap då det kastar ett ljus över hur lärares professionella utveckling och skolans ledarskap är invävda i varandra och hur det formar förutsättningar för elevers och barns lärande. Nätverket har också stor relevans för de doktorander som ingår då de i ett tidigt skede kommer i kontakt med internationella forskare.

Forskningsmiljö

Professional Development, Leadership, Organisation (PULO)
Skolutveckling (SKUT)

Medlemmar i projektet

Karin Rönnerman Göteborgs universitet
Anette Olin Göteborgs universitet
Ulf Blossing Göteborgs universitet
Sirkku Männikkö-Barbutiu
Anki Wennergren, Halmstad Högskola
Troels Lange, Malmö högskola
Tamsin Meaney, Malmö högskola

Stephen Kemmis Charles Sturt University, Australia
Jane Wilkinson, Charles Sturt University, Australia
Christine Edwards Groves, Charles Sturt University, Australia
Brian Hemmings, Charles Sturt University, Australia
Ian Hardy, University of Queensland, Australia
Peter Grootenboer, Griffith University, Australia
Doreen Rorrison Charles Sturt University, Australia

Petri Salo, Åbo Akademi, Finland
Liselott Forsman, Åbo Akademi, Finland
Gunilla Karlberg-Granlund , Åbo Akademi, Finland

Eli Moksnes Furu , Tromsø universitet
Torbjørn Lund Tromsø universitet
Else Stjenrstrøm Tromsø universitet
Tor Vidar Eilertsen Tromsø universitet
Rachel Jakhelln Tromsø universitet
Matts Mattsson Tromsø universitet

Petra Ponte Utrecht University of Applied Sciences, Holland
Ben Smit Leiden University, Holland

Wilfred Carr Sheffield University, England
Allan Pitman University of Western Ontario Canada

Finansiär

Vetenskapsrådet (VR)

Projektomfattning

2011-2013

Länkar

Pedagogy, Education, Praxis an interational network

Publikationer

Se lista över publikationer »

Snabbval IPS

Kontaktinformation

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Fax:
031-786 2070

Sidansvarig: Gun-Britt Wärvik|Sidan uppdaterades: 2012-02-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?