Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att mäta för att jämföra

Rektors pedagogiska ledarskap möter New Public Management.

Neoliberalism och New Public Management speglar en tidsanda i vilken rektors pedagogiska ledarskap utövas. Detta ledarskap prövas särskilt när resultatet av två stora kunskapsmätningar, dels nationella prov och dels PISA, presenteras i grundskolan. Vilka ledarskapsaktiviteter vidtar rektor på sin skola som svar på undersökningsresultaten?

Presentation av projektet

Min studie skall försöka bedöma pedagogiskt ledarskap utifrån rektors agerande när resultaten på nationella prov, varje år, och PISA, vart tredje år, (Programme for International Student Assessment) presenteras. Jag uppfattar ett sådant agerande som ett uttryck för rektors pedagogiska ledarskap på den egna skolan. Att det finns fler uttryck för det pedagogiska ledarskapet är givet, men i min studie belyser jag alltså rektors agerande kopplat till just dessa två kunskapsmätningar. Begreppen formuleringsarenan och realiseringsarenan jämte implementering är centrala och de inramas här av neoliberalism som samhällssyn och New Public Management som styrningsfilosofi.
Ansatsen är komparativ och jag besöker grundskolor i Sverige och i ett antal EU-länder, där rektorerna på sina respektive skolor genomfört de två kunskapsmätningarna. Jag följer upp resultaten av dessa i form av rektor beslutade och genomförda ledarskapsaktiviteter.

Hittills har jag intervjuat rektorer i Finland, Irland, Norge, Ungern och Sverige med begreppet ledarskapsaktiviteter i fokus.
En hypotes är att en samsyn rektorer emellan rörande det pedagogiska ledarskapet kommer att framträda när detta synliggörs genom ledarskapsaktiviteter på den egna skolan och kopplade till resultaten av nationella prov och PISA.

Forskningsmiljö

Professionell Utveckling, Ledarskap och Organisation (PULO)

Medlemmar i projektet

Lars Franson

Finansiär

Egen finansiering

Projektomfattning

2011-2014

Website shortcuts

Contact Information

Department of Education and Special Education

PO Box 300, SE-405 30 Gothenburg, Sweden

Visiting Address:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Phone:
+46 31 786 0000

Fax:
+46 31 786 2070

Page Manager: Anders Åkerström|Last update: 3/20/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?