Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Susanne Gustavsson

Senior lecturer

Susanne Gustavsson
Senior lecturer
susanne.gustavsson@ped.gu.se
+46 31 786 2347
0766-182347

Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Department of Education and Special Education (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2070
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

Latest publications

Att identifiera och hantera spänningsfält som handledare i förbättringsarbete
Susanne Gustavsson, Christina Löfving
A. Olin & Å. Hirsh (red.) Samverkan genom uppdrag; Lärdomar för universitetet och samverkande partners i utbildnings- och forskningsuppdrag, Göteborg, Report chapter 2020
Report chapter

Hur leda och utveckla vuxenutbildning
Susanne Gustavsson
U. Blossing (Red.) Rektor i fokus – kunskap, värden och verktyg., Stockholm, Studentlitteratur , Chapter in book 2020
Chapter in book

Yrkeslärares strategi för elevers framgång
Susanne Gustavsson
Didaktisk utvecklingsdialog - Lärares och skolledares professionella utveckling. A. Olin, J. Almqvist, L. Gyllander Torkildsen, K. Hamza (red.), Lund, Studentlitteratur , Chapter in book 2019
Chapter in book

Editorial: Challenges and development in and of vocational teacher education
Ingrid Henning Loeb, Susanne Gustavsson
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Journal article 2018
Journal article

The character of nursing students' critical reflection at the end of their education
Kicki Klaeson, Mia Berglund, Susanne Gustavsson
Journal of Nursing Education and Practice, Journal article 2017
Journal article

Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i yrkeslärarprogrammet; exemplen hållbar utveckling och internationalisering
Susanne Gustavsson, Ingrid Henning Loeb, Ingela Gyllspång
NORDYRK, konferens, Högskolan Dalarna 7-9 juni 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Tema: Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer
Susanne Gustavsson, A. Kjellström
Utbildning & Lärande , Editorial letter 2017
Editorial letter

Showing 1 - 10 of 27

2020

Att identifiera och hantera spänningsfält som handledare i förbättringsarbete
Susanne Gustavsson, Christina Löfving
A. Olin & Å. Hirsh (red.) Samverkan genom uppdrag; Lärdomar för universitetet och samverkande partners i utbildnings- och forskningsuppdrag, Göteborg, Report chapter 2020
Report chapter

Hur leda och utveckla vuxenutbildning
Susanne Gustavsson
U. Blossing (Red.) Rektor i fokus – kunskap, värden och verktyg., Stockholm, Studentlitteratur , Chapter in book 2020
Chapter in book

2019

Yrkeslärares strategi för elevers framgång
Susanne Gustavsson
Didaktisk utvecklingsdialog - Lärares och skolledares professionella utveckling. A. Olin, J. Almqvist, L. Gyllander Torkildsen, K. Hamza (red.), Lund, Studentlitteratur , Chapter in book 2019
Chapter in book

2018

Editorial: Challenges and development in and of vocational teacher education
Ingrid Henning Loeb, Susanne Gustavsson
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Journal article 2018
Journal article

2017

The character of nursing students' critical reflection at the end of their education
Kicki Klaeson, Mia Berglund, Susanne Gustavsson
Journal of Nursing Education and Practice, Journal article 2017
Journal article

Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i yrkeslärarprogrammet; exemplen hållbar utveckling och internationalisering
Susanne Gustavsson, Ingrid Henning Loeb, Ingela Gyllspång
NORDYRK, konferens, Högskolan Dalarna 7-9 juni 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Tema: Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer
Susanne Gustavsson, A. Kjellström
Utbildning & Lärande , Editorial letter 2017
Editorial letter

Showing 1 - 10 of 27

Page Manager: Anna-Carin Jonsson|Last update: 2/4/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?