Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gun-Britt Wärvik

Senior lecturer

Gun-Britt Wärvik
Senior lecturer , Deputy Head
gun-britt.warvik@ped.gu.se
+46 31 786 2266
0766-182266

Room number: A3 130
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Västra hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Department of Education and Special Education (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2070
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

About Gun-Britt Wärvik

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är inriktat mot det politiska i pedagogiska fenomen. Det politiska ska då förstås i bred bemärkelse och inkluderar inte bara frågor om utbildningspolitik, utan mer grundläggande aspekter som maktanspråk, vad som ska göras, hur det görs och med vilka konsekvenser. Ett gemensamt drag när det gäller frågor jag arbetar med är samhällets och organisationers styrning och försök att åstadkomma förändring, hur sådana ambitioner ges en konkret form och hur de därigenom griper in i människors liv och arbete genom att ställa krav på nya kompetenser. Utgångspunkten är underifrånperspektivet, dvs. de som förändringsanspråken och styrningen riktas mot, vilket aktualiserar aspekter som livslångt lärandepolicy, omstrukturering och profession mm. Det handlar ytterst om människans försök att systematiskt kontrollera samhället samt de hierarkier, gränser och skillnader som därigenom skapas och/eller återskapas. Jag har även arbetat med komparativa aspekter.

Undervisningsintressen

Mina undervisningsintressen berör den forskning jag bedriver. Jag medverkar i Personalvetarprogrammet, Masterprogram i utbildningsledarskap och i kurser som berör arbetslivspedagogiska och vuxenpedagogiska sammanhang.

Nyckelord

Livslångt lärande, omstrukturering och styrning, profession, kompetensutveckling

Länk till forskningsmiljö

http://www.ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/pop/

http://www.ips.gu.se/forskning/kollegier/popkollegiet/
 

Latest publications

Policy Making and Positioning at the Education Agora
Gun-Britt Wärvik
At the panel "International large-scale assessments meeting educational policy-making in a restructuring Nordic welfare state", CIES annual meeting in San Fransisco, April 14-18, Conference contribution 2019
Conference contribution

Co-production of knowledge on the educational Agora. Media acivities and logics
Gun-Britt Wärvik, Caroline Runesdotter, Daniel Pettersson
I C. Elde Mølstad & D. Pettersson, New practices of comparison, quantification and expertise in education. Conducting Empirically Based Research, Abingdon, Oxon ; New York, NY , Routledge, Chapter in book 2019
Chapter in book

Actors and Policy-Making on the Education Agora in the Context of Sweden 1990- 2017
Gun-Britt Wärvik
Paper presented at the NERA conference in Uppsala, March 6-8, Conference contribution 2019
Conference contribution

International Large-Scale Assessments in Political and Professional Decision Making in a Nordic Welfare State.
Daniel Pettersson, Gun-Britt Wärvik
At the panel "Educational Facts in the Making? International Large-Scale Assessments in Research, Mass Media, and Policy Discourses", AERA Annual Meeting in Toronto, April 5-9. , Conference contribution 2019
Conference contribution

Co-production of comparative education research and welfare state education policy.
Rita Foss Lindblad, Sverker Lindblad, Daniel Pettersson, Gun-Britt Wärvik
The program for the Comparative and International Education Society Conference 2018 in Mexico City., Conference contribution 2018
Conference contribution

Considerations for the Integration of Students’ Experiences
Sarojni Choy, Gun-Britt Wärvik, Viveca Lindberg
S.Choy, G-B. Wärvik, V. Lindberg (Eds.). Integration of Vocational Education and Training Experiences. Purposes, Practices and Principles, Singapore, Springer, Chapter in book 2018
Chapter in book

Integration between school and work: developments, conceptions and applications
Sarojni Choy, Gun-Britt Wärvik, Viveca Lindberg
S. Choy, G-B. Wärvik and V. Lindberg (eds.). Integration of vocational education and training experiences. Purposes, practises and principles, Singapore, Springer, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 51 - 60 of 105

2013

Livslångt lärande och det nya utbildningslandskapet för unga och vuxna
Eva Andersson, Gun-Britt Wärvik
Paper presenterat vid möte med Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk i Karlstad 2013, Conference contribution 2013
Conference contribution

School ranking in media as performative technologies
Eva Andersson, Caroline Runesdotter, Gun-Britt Wärvik
NERA´s 41st Congress in Reykjavik, March 7-9, Conference contribution 2013
Conference contribution

Nygamla pedagogiska ideal inom yrkesutbildning för vuxna
Gun-Britt Wärvik, Per-Olof Thång
Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning, Stockholm, Studentlitteratur, Chapter in book 2013
Chapter in book

2012

New adult education initiatives - in tension between labour market policy and adult education policy
Eva Andersson, Gun-Britt Wärvik
Paper presented at NERA´s 40th Congress, March 8-10, in Copenhagen, Denmark, Conference contribution 2012
Conference contribution

2011

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande
Sören Ehlers, Gun-Britt Wärvik, Anne Larsen, Tinne Geiger, Per-Olof Thång
Köpenhamn, Nordiska ministerrådet, Report 2011
Report

Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?
Gun-Britt Wärvik
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Journal article 2011
Journal article

On work placement in vocational education and the integration between school and work
Ingemar Andersson, Gun-Britt Wärvik
Paper presented at the symposium Looking into the Mirror. International alignments and differences. At the EERA annual meeting in Berlin, september 2011, Conference paper 2011
Conference paper

Looking into the mirror. Interntional alignments and differences
Gun-Britt Wärvik
Symposium at the EERA annual meeting in Berlin, September 2011, Conference paper 2011
Conference paper

Showing 51 - 60 of 105

Page Manager: Anna-Carin Jonsson|Last update: 2/4/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?