Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Eva Andersson

Senior lecturer

Eva Andersson
Senior lecturer
Univ Cert in Leisure Ed. General pedagogics Adult education Popular and liberal (adult) education School age childcare
eva.andersson@ped.gu.se
+46 31 786 2415

Room number: A3 351
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Department of Education and Special Education (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2070
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

About Eva Andersson

Research interests
Adult education, primarily popular education. Studies have been carried out about the importance of activities for participants (in campus form and distance education form using ICT aids), of study circle leadership, of flexible study forms, and of the importance of popular education for democracy and for the (local) community.

Teaching interests
Education teacher for the child-care programme, the adult track of the upper-secondary teaching programme, in externally financed courses, and components of courses in the P programme. Lecturer at seminars arranged by popular education organizations.

Keywords
popular education, adult education, study circles, circle leaders, folk high school, ICT

Latest publications

Utvärdering av Läslyftet Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer
Sara Carlbaum, Hanberger Anders, Eva Andersson, Astrid Roe, Michael Tengberg et al.
Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Report 2020
Report

Kvinnors deltagande i folkbildning
Eva Andersson, Monica Larson
I K. von Brömssen, S. Risenfors & L. Sjöberg (red.). Samhälle, genus och pedagogik - utbildningsvetenskapliga perspektiv, Trollhättan; Borås, Högskolan Väst; Stema specialtryck, Chapter in book 2018
Chapter in book

Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 7: Uppföljning av Läslyftets kvarstående effekter i grundskolan hösten 2017.
Eva Andersson, Sara Carlbaum, Anders Hanberger
Umeå universitet, Umeå Centre for Evaluation Research, Report 2018
Report

Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 4: Erfarenheter av Läslyftet i gymnasieskolan 2016/17
Sara Carlbaum, Eva Andersson, Anders Hanberger
Umeå universitet: Umeå Centre for Evaluation Research, Report 2017
Report

Enhancing literacy through collegial learning? Evaluation of a teachers´training programme.
Anders Hanberger, Sara Carlbaum, Eva Andersson
Konferensbidrag till ECER (refereegranskat). Muntlig presentation. Köpenhamn, 22-25 augusti, 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter av Läslyftet 2015/16.
Sara Carlbaum, Eva Andersson, Anders Hanberger
Umeå, Umeå Center for Evaluation Research, Report 2016
Report

Skolrankning som medial händelse
Caroline Runesdotter, Gun-Britt Wärvik, Eva Andersson, Martin Harling
G-B. Wärvik, C. Runesdotter, E. Forsberg, B. Hasselgren & F. Sahlström (red). Skola, lärare, samhälle. Vänbok till Sverker Lindblad, Göteborg, Göteborgs universitet, RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 9, Chapter in book 2016
Chapter in book

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång
Sara Carlbaum, Eva Andersson, Anders Hanberger, Ulf Lundström
Umeå, Umeå universitet. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Report 2015
Report

Showing 41 - 50 of 57

2005

Learning at distance - between studies and everyday life
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström, Staffan Larsson
Paper presented at the conference Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality, 13-14 May 2005 in Turku, Finland, Conference contribution 2005
Conference contribution

2004

'Studies have become possible ...' About the interplay between distance studies and everyday life
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder
In 4th ESREA, the European Society for Research on the Education of Adults. European Research Conference. Wroclaw, Polen, Conference paper 2004
Conference paper

The dilemma of flexibility changes in the learning environment
Eva Andersson, Bengt Petersson, Sandra Riomar
Paper presented at NERA, the Nordic Educational Research Association. The 32nd NERA Congress. Reykjavik, Island, Conference contribution 2004
Conference contribution

Flexibilitetens dilemman - Lärandemiljöer i förändring
Eva Andersson, Bengt Petersson, Sandra Riomar
Folkbildning och lärande med IKT-stöd : en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund : delbetänkande, Statens offentliga utredningar, 2004:8. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, Chapter in book 2004
Chapter in book

"Studierna blev möjliga att genomföra..." - Om samspelet mellan distansstudier och vardag
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder
Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen. Folkbildning och lärande med IKT-stöd : en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund : delbetänkande, Statens offentliga utredningar, 2004:8. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, Chapter in book 2004
Chapter in book

2003

Folkbildning på distans - innebörder för deltagarna.
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder
Paper presenterat vid NFPFs 31 kongress, Köpenhamn, 6-9 mars 2003., Conference contribution 2003
Conference contribution

2002

Distansstudier - motiv och betydelser. Några preliminära resultat från det pågående projektet "Distans, IKT, folkbildning och vardag".
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson, Bengt Petersson
Paper presenterat vid Forskning i Norden, Göteborg, 22-24 maj 2002., Conference contribution 2002
Conference contribution

Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo). Inblickar i ett pågående projekt.
Eva Andersson, Bengt Petersson, Sandra Riomar
Paper presenterat vid Forskning i Norden, Göteborg 22-24 maj 2002., Conference contribution 2002
Conference contribution

2001

Vuxnas lärande inom folkbildningen.
Eva Andersson
Paper presenterat vid NFPFs 29:de kongress, Stockholm, 15-18 mars 2001., Conference contribution 2001
Conference contribution

Distans, IKT, folkbildning och vardag. FOLKLIKT-projektet.
Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson, Bengt Petersson
Paper presenterat vid Mimers årliga forskarkonferens, Härnösand, 6-7 november 2001 samt vid konferensen Forskning i Norden, Oslo, 28-30 maj 2001., Conference contribution 2001
Conference contribution

Showing 41 - 50 of 57

Page Manager: Anna-Carin Jonsson|Last update: 2/4/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?