Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ulf Blossing

Professor

Ulf Blossing
Professor
ulf.blossing@gu.se
+46 31 786 2403

Room number: A3 171
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg
Duties: School organisation, school improvement and school leadership


Department of Education and Special Education (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2070
Visiting Address: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

About Ulf Blossing

My research interest is school improvement and leadership. I have among other things carried out actions research projects together with schools to investigate the role of change agents, and also the actions of school leaders to improve the organizational capacity.

I am the leader of the research environment School Develoment and Leadersip, and the scientific leader of the Principal Program and the Master Program of Educational Leadership.  Latest I have been involved in a project on successful and unsuccessful schools.

>> English CV

ResearcherID

Latest publications

Kollegahandledning - strukturerad dialog i grupp
Ulf Blossing
I M-M. Sternudd Groth & M. Evermark. Skolutveckling genom samtal., Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2020
Chapter in book

Practices in different school cultures and principals’ improvement work
Jaana Nehez, Ulf Blossing
International Journal of Leadership in Education, Journal article 2020
Journal article

Hur ska rektor organisera för skolförbättring?
Ulf Blossing
Rektor i fokus. Kunskap, värden och verktyg, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2020
Chapter in book

Rektor i fokus. Kunskap, värden och verktyg
Ulf Blossing
Lund, Studentlitteratur, Edited book 2020
Edited book

Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer.
Ulf Blossing, Pål Roland, Randi M Sølvik
Scandinavian Journal of Educational Research, Journal article 2019
Journal article

Professional Development in the Use of Data: From Data to Knowledge in Data Teams
Kim Schildkamp, Maaike Smit, Ulf Blossing
Scandinavian Journal of Educational Research, Journal article 2019
Journal article

Organizational Building Versus Teachers' Personal and Relational Needs for School Improvement
Mette Liljenberg, Ulf Blossing
Paper presented at the AERA Annual Conference in Toronto, Conference contribution 2019
Conference contribution

School leaders’ relational and management work orientation
Ulf Blossing, Mette Liljenberg
International Journal of Educational Management, Journal article 2019
Journal article

Kollegialt lärande. Resan mot framtidens skola
Ulf Blossing, Ann-Christine Wennergren
Lund, Studentlitteratur, Book 2019
Book

Tillit och misstro i icke framgångsrika skolor
Klas Andersson, Ulf Blossing, Maria Jarl
Skolan som politisk organisation 3:e uppl, Maria Jarl, Jon Pierre (red.), Gleerups Utbildning AB, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 21 - 30 of 110

2017

Inflytande för lärande. Ett enkätinstrument för att kartlägga elevers inflytande och delaktighet i undervisningen
Klas Andersson, Ulf Blossing, Juan Guray, Johanna Jormfeldt, Agneta Udin
Stockholm, Information Tools Scandinavia AB, Report 2017
Report

School-based project integrating research and practice. The importance of continuing negotiation.
Ulf Blossing, Mette Liljenberg
Presentation AERA Division H VP Invited Session International Committee Achieving the Promise of Equal Educational Opportunity by Evaluation and Research in Schools, San Antonio, April 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Teachers and students together in a professional learning community
Ann-Christine Wennergren, Ulf Blossing
Scandinavian Journal of Educational Research, Journal article 2017
Journal article

2016

Skolorganisationens förbättringskapacitet
Ulf Blossing
U. Auno m. fl. (2016). Metodhandbok för förskolechefer och rektorer, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2016
Chapter in book

Att skapa en samverkansprocess - en forskare och två verksamhetschefer i partnerskap
Ulf Blossing, Ann Blom, Karin Persson
K. Rönnerman m. fl. (2016). Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap, Göteborg, Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Chapter in book 2016
Chapter in book

Handledning för professionsutveckling
Ann-Christine Wennergren, Ulf Blossing
Jarl, M & Nihlfors, E. (2016). Ledarskap utveckling lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm, Natur & Kultur, Chapter in book 2016
Chapter in book

Systematiskt kvalitetsarbete som skolförbättring
Ulf Blossing
Jarl, M & Nihlfors, E. (2016). Ledarskap utveckling lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer., Stockholm, Natur & Kultur, Chapter in book 2016
Chapter in book

The Role of Institutional Elements in Organizing for School Success
Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson
Paper presented at 2016 AERA Annual Meeting, Washington DC, Conference contribution 2016
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 110

Page Manager: Anna-Carin Jonsson|Last update: 2/4/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?