Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fortsatt positiv PISA-trend för svenska elever

Nyhet: 2019-12-03

Idag, 3 december, kom ett glädjande besked för den svenska skolan när resultaten från den senaste PISA-undersökningen presenterades av Skolverket. Svenska elever presterar bättre i såväl matematik som i läsförståelse och naturvetenskap jämfört med den senaste mätningen, från 2015.

– Även om PISA inte betyder något för elevernas betyg är det ett juste mått som ger perspektiv på vårt eget utbildningssystem, säger professor Monica Rosén vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik har man granskat själva läsförståelseprovet inför PISA 2018, och även rättat de många proven. Docent Alli Klapp och docent Stefan Johansson har varit projektledare medan Monica Rosén har varit vetenskapligt ansvarig för läsförståelsedelen i den nya PISA-undersökningen. Till sin hjälp för rättningen har de bland annat haft åtta provkodare.

Återhämtat sig

Den positiva trenden i PISA-mätningarna fortsätter alltså. Svenska elever presterar bättre i såväl matematik som i naturvetenskap och läsförståelse jämfört med föregående mätning, 2015. Sverige har nu i princip återhämtat sig från den kraftiga nedgången under början av 2000-talet och ligger över OECD-genomsnittet i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
I PISA 2018 jämförs Sveriges resultat med ytterligare 78 länder; av de 79 länderna är 37 OECD-länder. I den svenska delen deltar 5.500 15-åriga elever, från 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor.
– Detta är en bekräftelse på att svensk skola är på rätt väg, sade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid dagens presskonferens på Skolverket.

2012 en bottennotering

Mellan 2000 – 2012 hade Sverige en negativ trend med stadigt sjunkande resultat i varje mätning. År 2012 utgör en bottennotering då svenska elevers resultat hamnade långt under genomsnittet för övriga OECD-länder i samtliga mätområden.
I den förra mätningen, PISA 2015, var dock trenden bruten och de svenska eleverna placerade sig återigen på eller över genomsnittet i alla mätområden. Årets resultat visar att den positiva trenden har fortsatt. Den enskilt största förbättringen har skett inom området matematik och de svenska resultaten ligger nu i nivå med resultaten från 2006.
Resultaten mäts i medelvärden. Bakom medelvärdena döljs stora variationer som signalerar att svensk skola också brottas med bristande likvärdighet.

Gapet har ökat

Resultaten visar att gapet mellan de bäst och de sämst presterande eleverna har ökat inom områdena läsförståelse och naturvetenskap, medan det är relativt oförändrat inom matematik.
I läsförståelsedelen ligger 18 procent av de svenska eleverna under nivå 2 (av totalt 7 nivåer).
– Det är ett bekymmersamt resultat. Läsförståelsen är ett grundläggande och viktigt element inom all utbildning, säger Monica Rosén som pekar på att den pedagogiska segregationen, där de mest behövande skolorna har lägst andel behöriga lärare eller icke matchade lärare, bidrar till och förstärker den bristande likvärdigheten inom den svenska skolan.
I begreppet läsförståelse ligger flera delar: att kunna söka och hitta i en text; att förstå texter; att kunna reflektera och utvärdera utifrån en text.

Läs mer om PISA 2018 (Skolverkets webbplats)

Läs mer i fördjupningsrapporten om läsförståelse i PISA 2018, av Alli Klapp, Stefan Johansson och Monica Rosén

Onsdag 11 december inbjuder kollegiet Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat till seminarium där inblandade forskare diskuterar resultaten i PISA 2018

För mer information:
Monica Rosén, tel: 0706-532435 epost: monica.rosen@ped.gu.se
Stefan Johansson, tel: 0766-182134 epost: stefan.johansson@gu.se
Alli Klapp, tel: 0738-558830 epost: alli.klapp@ped.gu.se

Fakta:
PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Skolverket ansvarar för studien i Sverige. Studien som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Totalt deltar 79 länder, varav samtliga 37 OECD-länder i PISA 2018. Totalt 600 000 15-åringar deltog i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Eleverna genomför ett datorbaserat prov och en elevenkät. Skolornas rektorer svarar också på en skolenkät.

AV:

Artikeln publicerades först på: uf.gu.se

Kontaktinformation

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Fax:
031-786 2070

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2020-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?