Till startsida
Webbkarta

Girma Berhanu

Universitetslektor

Girma Berhanu
Universitetslektor Docent
Akademisk grad: Docent,
girma.berhanu@ped.gu.se
Tel: 031-786 2325
Besöksadress: Västra Hamngatan 25, 41117 Göteborg
Rumsnummer: A2 168
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg


Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (Mer information)
Box 300
40530 Göteborg
Besöksadress: Västra hamngatan 25, 40530 Göteborg
Fax: 031-786 2070

Om Girma Berhanu

Forskningsintressen
De frågor jag framför allt arbetar med rör sociokulturella förhållanden (inklusive historiska aspekter och institutionella ramar/förutsättningar) som har relevans för utbildningsområdet i allmänhet och utifrån specialpedagogiska synsätt och perspektiv i synnerhet. Av speciellt intresse för mig är också "group-based inequalities in scholasic achievement" och minoritetselevers lärande och utveckling i en globaliserad och post-kolonial värld. Hur man ser på fenomenen inklusion-exklusion, normalitet-avvikelse etc inom det specialpedagogiska forskningsområdet intresserar mig i hög grad, fenomen som dessutom lätt låter sig relateras till mitt eget intresseområde.

Undervisningsintressen
Jag undervisar och handleder gärna om etnicitet och utbildning; inkluderande utbildning, kognitiv antropologi och "educational ethnography". Jag är intresserad av frågor som rör det specialpedagogiska forskningsområdet och kunskapsfältet inklusive forskningsmetodik. Jag är ansvarig för olika kurser som huvudsakligen berör forskningsmetodik med tillämpning inom den specialpedagogiska disciplinen.


Nyckelord
Etnicitet, specialpedagogik, minoritetselever, inkludering- exkludering, internationell pedagogik, interkulturell utbildning/kommunikation
 

Senaste publikationer

Smart eller inte? Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor
Helena Korp, Girma Berhanu
Att förstå ungdomars identitetsskapande - en inspirations- och metodbok , Stockholm, Liber, Kapitel, refereegranskat 2014
Kapitel, refereegranskat

SPECIAL EDUCATION TODAY IN SWEDEN
Girma Berhanu
"Special Education International Perspectives.: Practices Across the Globe", Bingley, UK., Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK., Kapitel, refereegranskat 2014
Kapitel, refereegranskat

Pedagogisk och organisatorisk differentiering – konsekvenser för elevers delaktighet och lärande.
Joanna Giota, Girma Berhanu, Ingemar Emanuelsson
Inga Wernersson och Ingemar Gerrbo (red), Differentieringens janusansikte - En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. , Göteborg, University of Gothenburg, 2013
Bokkapitel

Disproportionality in Special Education in Europe
Girma Berhanu, Alan Dyson, Mikael Luciak
American Educational Research Association, 2013
Konferensbidrag

Disproportionality in Special Education in Europe: A Comparative Study
Girma Berhanu, Alan Dyson, Mikael Luciak
International Association of Special Education, Volym July 7-11, 2013, Nummer/häfte July 7-11, 2013, Sidor 149-150 2013
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Even in sweden?Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education
Girma Berhanu
Transforming Practice: Critical issues in Equity, Diversity and Education, London, Trentham Books Ltd, Kapitel, refereegranskat 2012
Kapitel, refereegranskat

Even in sweden?Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education
Girma Berhanu
Trans forming Practice: Critical issues in equity, diversity and education, London, UK, Trentham Books & The open University, Kapitel, refereegranskat 2012
Kapitel, refereegranskat

Vad beror de stora skillnaderna på? Hur ska vi göra skolan mer likvärdig?
Girma Berhanu
Skolvärlden, Volym Feb 2011, Nummer/häfte 2, Sidor 2 2012
Tidskriftsartikel

Special education in Europe, overrepresentation of minority students
Girma Berhanu, Alan Dyson
In J. Banks (Ed.), Encyclopedia of Diversity in Education, Thousand Oaks, SAGE Publications, Inc., 2012
Bokkapitel

Visar 1 - 10 av 31

2014

Smart eller inte? Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor
Helena Korp, Girma Berhanu
Att förstå ungdomars identitetsskapande - en inspirations- och metodbok , Stockholm, Liber, Kapitel, refereegranskat 2014
Kapitel, refereegranskat

SPECIAL EDUCATION TODAY IN SWEDEN
Girma Berhanu
"Special Education International Perspectives.: Practices Across the Globe", Bingley, UK., Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK., Kapitel, refereegranskat 2014
Kapitel, refereegranskat

2013

Pedagogisk och organisatorisk differentiering – konsekvenser för elevers delaktighet och lärande.
Joanna Giota, Girma Berhanu, Ingemar Emanuelsson
Inga Wernersson och Ingemar Gerrbo (red), Differentieringens janusansikte - En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. , Göteborg, University of Gothenburg, 2013
Bokkapitel

Disproportionality in Special Education in Europe
Girma Berhanu, Alan Dyson, Mikael Luciak
American Educational Research Association, 2013
Konferensbidrag

Disproportionality in Special Education in Europe: A Comparative Study
Girma Berhanu, Alan Dyson, Mikael Luciak
International Association of Special Education, Volym July 7-11, 2013, Nummer/häfte July 7-11, 2013, Sidor 149-150 2013
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2012

Even in sweden?Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education
Girma Berhanu
Transforming Practice: Critical issues in Equity, Diversity and Education, London, Trentham Books Ltd, Kapitel, refereegranskat 2012
Kapitel, refereegranskat

Even in sweden?Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education
Girma Berhanu
Trans forming Practice: Critical issues in equity, diversity and education, London, UK, Trentham Books & The open University, Kapitel, refereegranskat 2012
Kapitel, refereegranskat

Vad beror de stora skillnaderna på? Hur ska vi göra skolan mer likvärdig?
Girma Berhanu
Skolvärlden, Volym Feb 2011, Nummer/häfte 2, Sidor 2 2012
Tidskriftsartikel

Special education in Europe, overrepresentation of minority students
Girma Berhanu, Alan Dyson
In J. Banks (Ed.), Encyclopedia of Diversity in Education, Thousand Oaks, SAGE Publications, Inc., 2012
Bokkapitel

2011

Visar 1 - 10 av 31