Till startsida
Webbkarta

RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

RIPS är en digital skriftserie, startad 2011, som ges ut av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och publiceras som Open-Access via GUPEA (Göteborgs universitets publikationer – Elektroniskt arkiv).

Redaktion

Girma Berhanu (FD, docent)
Monica Reichenberg (FD, Professor)

Rapporter - ladda ner pdf-filer

Nr 1. Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor

Joanna Giota & Ingemar Emanuelsson (2011)
ISBN: 978-91-86857-00-4

Nr 2. Barnskötare blir förskollärare: Enkätjämförelse med en reguljär förskollärarutbildning

Rolf Lander (2012)
ISBN: 978-91-86857-05-9

Nr 3. Klinisk träning - kritik och möjligheter: En explorativ studie av KTC vid Sahlgrenska Akademien

Rolf Lander & Ingrid Toshach-Gustafsson (2012)
ISBN: 978-91-86857-06-6

Nr 4. Resan till Bulgarien. En berättelse om ett internationellt utbildningsutbyte, dess organisering och förmågor som frigörs

Henning Loeb, Ingrid (2012)
ISBN: 978-91-86857-07-3

Nr 5. Processledare för skolutveckling. Uppföljning av införandet av processledare i ett verksamhetsområde i Helsingborg

Anette Olin, Rolf Lander, Ulf Blossing, Jaana Nehez & Lisbeth Gyllander (2014)
978-91-86857-08-0 (pdf)
978-91-86857-09-7 (print-on-demand)

Nr 6. Utbildning i svenska för invandrare på ett lärcenter.
En utvärdering av verksamheten

Monica Reichenberg (2015)
ISBN: 978-91-86857-10-3 (pdf)

 

Nr 7. Effekter av intensivundervisning i matematik.
Utvärdering av ett pilotprojekt med personlig tränare i matematik för elever i behov av särskilt stöd

Åse Hansson (2015)
ISBN: 978-91-86857-11-0 (pdf)

 

Nr 8. Långsiktigt hållbar vuxenutbildning i Västra Götaland

Per-Olof Thång och Kerstin Littke (2015)
ISBN: 978-91-86857-12-7 (pdf)

 

Snabbval IPS

Kontaktinformation

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Fax:
031-786 2070