Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella seminarier

HT 2017

Måndag den 25 september kl 15.00 - 17.00, AK2137

Professor emeritus Jan-Eric Gustafsson, IPS

Professor emerita Berit Askling

Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen

Jan- Eric Gustafsson, ordförande för Skolkommissionen, presenterar slutbetänkandet: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) med särskilt fokus på vad det innebär för Lärarutbildningen. Seminariet avslutas med ett samtal kring presentationen tillsammans med Berit Askling.

 

Onsdag 25 oktober kl 15.00 - 17.00, AK2 139

Professor Ulrika Wolff, IPS

Effekter av tidig fonologisk träning - en longitudinell studie från 4-10 år

En rad studier har visat att träning av fonologisk medvetenhet i förskoleklass har positiv effekt på den tidiga läsutvecklingen. Dock brukar några få barn inte göra några större framsteg. Vår hypotes är att de här barnen inte är redo att tillgodogöra sig den ganska avancerade träning av fonemisk medvetenhet som bjuds när barnen är sex år, utan behöver en mjukare väg in till fonologisk medvetenhet. Syftet i studien är att studera effekterna av fonologisk träning tre år före den formella läsinlärningen startar. Barn från 45 förskolor randomiserades i smågrupper in i en interventionsgrupp (n=138) eller en tränad kontrollgrupp (n=84); ytterligare en kontrollgrupp utan träning deltog (n=142). Träningen genomfördes under sex veckor när barnen var fyra och fem år gamla. Strukturen av olika aspekter på fonologisk medvetenhet kommer att presenteras, liksom effekter av den tidiga träningen för gruppen som helhet och för subgrupper av elever.

 

Måndag 27 november kl 15.00 - 17.00, A1338

Info Tba

 

VT 2017

Måndag den 20 mars kl 15.00 - kl 17.00, A1338

Presentationer:

(1) Vad undersöker PISA? (Monica Rosén)

(2) Introduktion av resultat från PISA 2015 (Alli Klapp).

Paneldiskussion: Vad kan PISA bidra med? - tankar inför PISA 2018

Medverkande: Monica Rosén (IPS, Alli Klapp (IPS), Gun-Britt Wärvik (IPS), Caroline Runesdotter (IPS), Frank Bach (IDPP).

 

Måndag den 24 april kl 15.00 - kl 17.00, A1311

Professor Joanna Giota, IPS

Undervisningspraktiker och prestationer i kommunala och fristående skolor under 30 år – reformer och samhällsförändringar

I en studie som bygger på elevers upplevelser av klassrumspraktiker i årskurs 6 och/eller årskurs 9 har förändringar i undervisningspraktiker före och efter 1990-talets utbildningsreformer kunnat studeras. Dessa förändringar gäller perioden 1980 till 2014. I en annan studie har elevers upplevelser av klassrumspraktiker relaterats till deras meritvärde i årskurs 9 och resultat på nationella prov i svenska, engelska och matematik. Skillnader i hur kommunala respektive fristående skolor har organiserat sin undervisning i årskurs 9 från 2008 till 2014 och hur dessa förhåller sig till elevernas skolprestationer har också identifierats. Studierna bygger på exakt samma frågor i enkäter till riksrepresentativa elevkohorter inom ramen för ett pågående forskningsprojekt (IMP) anslutet till det longitudinella UGU-projektet (Utvärdering Genom Uppföljning) vid Göteborgs universitet.


En förändring i undervisningspraktiker gäller ”självständigt arbete” som visar en markant ökning mellan 1995 och 2011 i årskurs 6 och 2003 till 2014 i årskurs 9. ”Katederundervisningen” var mindre förekommande jämfört med 1970-talet, men fortfarande den mest dominerande undervisningspraktiken även under 1980-talet med en ökning i årskurs 6 mellan 2005 och 2011. Ökningen gäller även användningen av test. Det motsatta mönstret gäller i årskurs 9. Resultaten visar att elever i både kommunala och frisrående skolor som upplever att de ofta får arbeta med projekt/större uppgifter, får vara med och planera undervisningen samt har test i skolan uppnår signifikant högre meritvärden i årskurs 9 än elever som anser att dessa undervisningspraktiker är mindre förekommer i deras klassrum. Elevaktiva undervisningsformer är med andra ord lika framgångsrika som mer konventionella test i skolan. Oberoende av undervisningspraktiker och nästan 20 års skolreformer så visar resultaten att familjebakgrunden spelar en lika viktig roll för elevers skolresultat som under tidigt 1990-tal. Presentationen bygger på en redovisning av dessa studier och en diskussion i relation till skolval och konkurrens samt betygsinflation.

 

Måndag den 22 maj kl 15.00 - kl 17.00, Kjell Härnqvist-salen

1) Skolkommissionens överväganden och förslag.

Jan- Eric Gustafsson, ordförande för Skolkommissionen, presenterar slutbetänkandet: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Presentationen ger en bakgrund till tillsättandet av Skolkommissionen, en översikt över arbetet i kommissionen, och en sammanfattning av kommissionens överväganden och förslag. Avslutningsvis görs några reflektioner kring mottagandet av kommissionens slutbetänkande.

2) "Reflektioner kring slutbetänkandet".

Paneldiskussion.
Moderator: Monica Rosén (IPS).
Paneldeltagare: Jan-Eric Gustafsson (IPS), Maria Jarl (IPS), Ove Sernhede (IPKL), Girma Berhanu (IPS), Ulrika Wolff (IPS), Thomas Barow (IPS).
 

Ladda ner slutbetänkandet här!

 

Sidansvarig: Ulrica Lilja|Sidan uppdaterades: 2017-09-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?